Multifokální brýle ta správná volba když už ruce nestačí a potřebujete brýle na čtení

Multifokální brýle a multifokální brýlové čočky Co to jsou multifokální brýle a multifokální skla?

Multifokální brýle jsou dioptrické brýle na míru osazené speciálními individuálně zhotovovanými multifokálními čočkami s proměnným ohniskem pro všechny vzdálenosti, jsou estetičtější a praktičtější náhradou za dříve používané bifokální brýle, praktické přirozené brýle pro všechny co potřebují brýle na čtení.

Komu jsou multifokální brýlové čočky (multifokální brýle) určeny?

Multifokální brýle ostrý nerušený pohled na všechny vzdalenosti i po 40, dříve byli uživatelé odkázáni na bifokální nebo obyčejné čtecí brýle. Multifokální brýle jsou určené pro zákazníky po 40. roce života, kdy se začíná postupně projevovat ztráta schopnosti oka zaostřovat. Oční vada s tímto jevem spojená se nazývá presbyopie. V tomto věku začíná naprostá většina lidí pociťovat  potřebu brýlí na čtení, právě těmto lidem jsou určeny multifokální brýle. Samozřejmě multifokální brýlemohou korigovat i vrozené oční vady krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus u zákazníků, kteří nosí nebo měli nosit brýle již dříve před 40. rokem života, kdy se u nich začala projevovat presbyopie neboli vetchozrakost tedy potřeba brýlí na čtení spojená se ztrátou schopnosti oka zaostřovat.

Proč zvolit právě multifokální brýle? Multifokální brýle pomohou očím se zaostřením na různou vzdálenost

Multifokální brýle umožňují pohled do všech vzdáleností. Multifokální brýle na rozdíl od jednoduchých dioptrických brýlí neruší pohled do jiné vzdálenosti. Jednoduché dioptrické brýle umožňují pohled jen do relativně přesně určené vzdálenosti na čtení, na práci do dálky a pod. Nositel jednoduchých brýlí kolem 50 let, rychle zjistí že potřebuje brýlí hned několik třeba na řízení, brýle na počítač, na jemnou práci a pod. Častou potřebu změny vzdálenosti pohledu vyřeší právě multifokální čočky a to navíc plynule, vlastně suplují ztracenou schopnost oka zaostřovat. Další častý problém je přendavání brýlí resp jejich nasazovaní a s tím spojené neustálé stresující hledání brýlí a také zapomínaní brýlí. Také je známo, že brýle bez brýlí se hledají špatně. Multifokální brýle ráno nasadíte a je to. Multifokální brýle nasazené na nose neztratíte ani je nebudete hledat a navíc to nejdůležitější, prostě uvidíte všude. Multifokální čočky v brýlích nikdo nepozná, nebude se tedy divit, že už nosíte brýle na čtení. Nikdo nepozná jestli dioptrické brýle nosíte od narození, nebo jste podlehl(a) diktátu módy nebo si třeba jen chcete chránit oči před větrem nebo UV zářením.Samozřejmě si můžete multifokální skla v samozabarvujícím se provedení Transitions nebo i včetně polarizace Drivewear. Pokud pro Vás pohled do dálky není tak důležitý a chcete spíše vidět na počítač a do papírů nebo knížky můžete zkusit i levnější pracovní interiérové degresivní skla.

Jaké multifokální brýle (multifokální skla) zvolit?

Pro multifokální brýle je třeba zvolit kvalitní brýlovou obruby. Vybraná brýlová obruba musí splňovat nejen představy uživatele, ale musí být technicky vhodná pro zábrus multifokálních čoček, především z pohledu potřebné hloubky resp výšky brýlového rámečku a také jeho možného přizpůsobení. Důležitý je i typ multifokálních čoček, od vynálezul multifokálních čoček Varilux uběhlo několik desítek let, setkáte se s mnoha nabídkami, levnějšími i luxusními. Pří výběru multifokálních čoček by ale cena neměla být hlavním kriteriem. Za nejdůležitější je třeba považovat vaše zvyklosti a nároky spojené viděním respektive s nošením brýlí a jaké aktivity ve vašem běžném dni převládají. Multifokální brýle jsou přísně individuálním řešením, které musí zohledňovat mnoho faktorů. Právě optimalizací splnění jednotlivých nároků se druhy multifokálních čoček liší a protože se také liší člověk od člověka a jeho nároky liší se i složitost a individualita zpracování a z ní plynoucí cena multifokálních čoček. Potřeby nenáročného uživatele s běžnou vadou mohou uspokojit multifokální čočky v ceně třeba několika tisíc. Náročnější požadavky nebo zákazníky se složitější vadou třeba multifokální čočky za 10 tisíc korun za pár. U  nejnáročnějších požadavků na multifokální brýle s absolutní individualizací můžeme mluvit dokonce i o pár desítkách tisíc.

multifokální skla a čočky srovnání typů
multifokální skla a čočky srovnání typů

Jak a kde si můžete multifokální brýle Varilux a další pořídit?
V čem se jednotlivé typy multifokální brýlové čočky liší ?

Základem pro volbu typu špičkových multifokálních čoček je osobní pohovor konzultace a vyměření v oční optice se zákazníkem pro identifikaci nároků, požadavků o potřeb budoucího uživatele. Dále je třeba zjistit či znát aktuální potřebnou dioptrickou korekci, a určitě ji i pečlivě ověřit. U vyspělých typů multifokálních brýlových čoček je třeba provést i další doplňková měření. Bez správných vstupních dat nelze vyrobit kvalitní multifokální brýle. I nejdražší plně individuálně vyrobené multifokální čočky mohou být s neúplnými nebo dokonce chybnými daty k ničemu nebo budou jejich kvality degradovány na úroveň obyčejných produktů. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že i multifokální brýle vyrobené s veškerou péčí za mnoho tisíc korun jsou pomůckou se kterou je třeba sžít a má svá omezení.